Nederlands | English

samenwerkingsovereenkomst met Avelon

Avelon B.V. richt zich volledig op procesoptimalisatie binnen SAP door de inzet van onder andere SAP Workflow.

Avelon en QBC sluiten samenwerkingsovereenkomst

Avelon B.V. richt zich volledig op procesoptimalisatie binnen SAP door de inzet van onder andere SAP Workflow. SAP Workflow is een succesvol hulpmiddel bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, doordat op eenvoudige wijze complexe bedrijfsprocessen zijn te modelleren. Op basis van ervaring en `best practices’ heeft Avelon oplossingen ontwikkeld waardoor snelle implementaties mogelijk zijn. Naast SAP Workflow richten Avelon en QBC zich ook op zaken als SAP DMS, SAP Folders Management (voorheen SAP Records Management), Adobe Interactieve Formulieren, SAP Invoice Management (SIM), SAP NetWeaver BPM en Scanning / OCR.

De consultants van QBC en Avelon beschikken allen over grondige kennis van de technische architectuur. Daarnaast hebben zij ook de noodzakelijke proceskennis opgebouwd en ervaringen opgedaan met verandertrajecten. Juist deze combinatie van kennis en vaardigheden maakt de werkwijze van QBC en Avelon succesvol. Daarnaast is het succes mede te danken aan samenwerkingsverbanden, waaronder die met QBC en SAP.