Nederlands | English

Strategie 

QBC kent vijf strategische pijlers. 

1. Reputatie: Betrouwbaarheid is essentieel in de dienstverlening. Een goede reputatie is de weergave van die betrouwbaarheid. De reputatie van QBC stoelt op de persoonlijke betrokkenheid van alle medewerkers.

2. Deskundigheid: QBC onderscheidt zich door de kennis, expertise en ervaring die in de organisatie aanwezig zijn. QBC wil door haar klanten gezien worden als een dienstverlener met kennis van zaken. QBC benut ten volle de ervaring door samenwerking en een onbelemmerde uitwisseling tussen de medewerkers te stimuleren. 

3. Kernwaarden: De vijf kernwaarden die QBC heeft gedefinieerd, zijn diep verankerd in de organisatie en vormen al jaren de leidraad bij al haar activiteiten. Ze maken duidelijk waar QBC voor staat.

4. Onafhankelijkheid: De uil symboliseert kennis, ervaring maar ook eigenwaarde en eigenzinnigheid. In een open en eerlijke communicatie is ruimte voor een onafhankelijke mening. Er worden geen andere belangen gediend dan wat naar de professionele mening van de consultants het beste is voor de klant. QBC acteert onafhankelijk.

5. Toegevoegde waarde: De markt voor business consultancy op het grensvlak van business en SAP kent al jaren schaarste. Uitschieters in tarieven zijn enorm. QBC wil een eerlijke prijs voor haar kwaliteit. De klant bepaalt wat de reputatie, deskundigheid, kernwaarden en onafhankelijkheid hem waard zijn.