Nederlands | English

Kernwaarden 

De kernwaarden van QBusiness Consultants fungeren als leidraad bij al haar activiteiten. De waarden geven richting aan het beleid en zijn bepalend voor de bedrijfscultuur en identiteit.

Ze maken duidelijk waar QBC voor staat en dienen als toetssteen voor het dagelijks handelen. De daarbij voorkomende dilemma’s worden niet uit de weg gegaan, maar bespreekbaar gemaakt.

Zij spelen ook een rol in het medewerkers- en partnerbeleid: ze zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure, de beoordeling en ontwikkeling van medewerkers en de keuze van business partners.

Belangrijker misschien nog is dat de kernwaarden worden gezien als voorwaarden voor professionaliteit, trots en enthousiasme in het werk. QBC spreekt haar medewerkers en partners voortdurend aan op waarden als integriteit, eigen verantwoordelijkheid, openheid en ondernemerschap en inspireert hen zo tot goede prestaties en maatschappelijke betrokkenheid. De kernwaarden zijn:

Integriteit: Het geheel van waarden, normen en regelgeving die de integriteit binnen de organisatie bewaakt. Van onze klanten en partners wordt dezelfde ‘fairness’ gevraagd.

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid: Uitgangspunt bij alle activiteiten is een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij klanten, stakeholders en de maatschappij in het algemeen. In verband hiermee wordt bij medewerkers op alle niveaus deskundigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het oplossen van problemen gestimuleerd.

Teamgeest: Dienstverlening blijft mensenwerk. Samenwerken is een vereiste. Betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor resultaten worden daarbij gezien als kritische succesfactoren. Oog voor het belang van de ander, maakt dat in een open communicatie het team tot de beste oplossing zal komen.

Ondernemersgeest: Een actief en ondernemend bedrijf vraagt om medewerkers, partners, maar ook klanten die ondernemend zijn, initiatief tonen en zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat.

Balans tussen werk en privé: Met name bij projectmatig werken wordt nogal eens beroep gedaan op de flexibiliteit van betrokken medewerkers van klanten en QBC. Een goede balans tussen werk en privé is een kwestie van keuze. Die keuzemogelijkheid is een recht van onze medewerkers.